Spolupráca v priebehu posledných dvoch rokov je bezproblémová a ďakujem za ústretovosť a jej profesionálnu
úroveň.