Veríme, že hneď po čase sú najcennejšou komoditou informácie. Budujeme teda sieť informačných tokov, uprostred ktorých chceme byť. Poskytuje nám to prísun najaktuálnejších informácií od uznávaných autorov v jednotlivých oblastiach technických i spoločenských vied a profesionálov z priemyselnej praxe. Najmä však budujeme sieť profesionálov pre spoluprácu pri riešení parciálnych problémov v rámci komplexných úloh.

Ako to funguje?

  • Zašlete nám do redakcie návrh príspevku, knižnej publikáciu alebo dopyt na inzerciu v Buildustry.
  • Skontaktujeme Vás, aby sme získali lepšiu predstavu o Vašich požiadavkách.
  • Podľa počtu článkov dodaných spolu a/alebo podľa kvality rukopisu (hlavne formátovanie a kvalita obrázkov) Vám spracujeme cenovú ponuku.
  • Po schválení cenovej ponuky publikáciu vydáme.
  • Vydanú publikáciu za vás ponúkame v našom „eshope“

Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie!

>