0
Počet vybavených klientov
0
%
Úspešnosť schválenia ponuky
0
%
Podiel stabilných klientov s opakovanými zákazkami
0
dňa
Reakčný čas (Vykonanie obhliadky a výber stratégie riešenia)
Martin Holička

Pozitívne hodnotím cielené riešenia kombináciou teórie a praktických skúseností.

Ing. Lukáš Repáň

Profesionálny a odborný prístup k práci a klientovi. Profesionálne vypracované dokumenty a široké portfólio práce/služieb.

Ing. Roman Andrejčák

Spokojnosť s poskytnutím služieb. Vysvetlenie a následné vykonanie jednotlivých služieb prebehlo korektne a po vzájomnej dohode tak, aby to vyhovovalo obom stranám.

Janka Olšavská

Rýchla spätná reakcia, utvrdenie v našich pochybnostiach na zhotoviteľa, odhalenie aj iných nedostatkov na stavbe počas auditu kvality stavby (rodinného domu).

Ing. Stanislav Tomek

Ďakujem za organizovanie medzilaboratórnych porovnaní skúšok v oblasti stavebných materiálov. Porovnania sú prínosom pre budovanie spoľahlivej kvality skúšobníctva.

Michal Antal

Profesionálny prístup k diagnostike, pasportizácii stavu, určeniu príčiny poruchy a návrhu sanácie. Termín a cena boli dodržané. Navyše, všetky kroky a závery boli osobne odprezentované a vysvetlené.

Ivana Tomanová

So službami firmy Bria Invenia v oblasti organizovania MP laboratórií počas spolupráce v roku 2019 som bola maximálne spokojná. Spoľahlivosť, dodržiavanie termínov vyhodnotenia, zreteľná a jasná komunikácia, bezproblémová spolupráca.

Ing. Marek Síč

S Vašimi službami sme boli spokojní a počítame so spoluprácou s Vašou spoločnosťou aj naďalej.

Renata Kleclová

Oceňujeme vstřícné jednání organizátora mezilaboratorního porovnání, srozumitelné a jednoznačné instrukce a bezproblémový průběh akce.

Erik Füle

Oceňujem vysoko odborný prístup a inovatívne riešenia spoločnosti Bria Invenia.

JUDr. Ján Florián Gajniak

Spolupráca v priebehu posledných dvoch rokov je bezproblémová a ďakujem za ústretovosť a jej profesionálnu úroveň.

Katarína Pancáková

Kladne hodnotím profesionálny prístup a promptnú komunikáciu pri riešení požiadaviek na tlmočenie a preklady najmä v technickej oblasti.