0
Počet vybavených klientov
0
%
Úspešnosť schválenia ponuky
0
%
Počet stabilných klientov s opakovanými zákazkami
0
dni
Reakčný čas (Vykonanie obhliadky a výber stratégie riešenia)
Erik Füle

Oceňujem vysoko odborný prístup a inovatívne riešenia spoločnosti Bria Invenia.

JUDr. Ján Florián Gajniak

Spolupráca v priebehu posledných dvoch rokov je bezproblémová a ďakujem za ústretovosť a jej profesionálnu úroveň.

Katarína Pancáková

Kladne hodnotím profesionálny prístup a promptnú komunikáciu pri riešení požiadaviek na tlmočenie a preklady najmä v technickej oblasti.