0
Počet vybavených klientov
0
%
Úspešnosť schválenia ponuky
0
%
Podiel stabilných klientov s opakovanými zákazkami
0
dňa
Reakčný čas (Vykonanie obhliadky a výber stratégie riešenia)