Nebyť ľudí s odvahou postaviť sa konvenciám a stereotypom, nebyť ľudí so snahou zjednodušiť prácu, dodnes by sme chodili pešo a lovili mamutov namiesto riadenia áut, lietania a o kombinácii oboch ani nehovoríme.

Hľadáme nové riešenia, nové produkty a optimalizujeme procesy tak, aby sme zvýšili produktivitu spoločnosti, rentabilitu kapitálu alebo jednoducho splnili ciele spoločnosti.

Sme oprávnený riešiteľ inovačných a vývojových projektov zapísaný v registri MH SR.

Poradenstvo a riadenie inovácií

V týchto pár slovách celkom určite nevystihneme špecifickosť témy s ohľadom na rôznorodosť odvetví, s ktorou potrebujete pomôcť. Nikto nemá liek na všetko. Povedzte nám viac cez dopytový formulár. Ozveme sa Vám a spoločne zistíme ako Vám najefektívnejšie poradiť alebo mieru, resp. do akej inováciu vieme vyriešiť. Prípadne pre Vás spracujeme aj projekt pre výskum, vývoj alebo inovácie.

R&D

S výskumom a vývojom máme dlhoročné skúsenosti najmä v oblasti stavebných materiálov, a to tak so slovenskými aj so zahraničnými partnermi (CZ, FR, EU, USA, RU, CN). V technických smeroch, kde sa nepracuje v R&D regulovanom špeciálnymi predpismi (napr. farmaceutiká) však princípy ostávajú nemenné. Partnerom pre Vás vieme byť aj v prípade ak zvažujete vybudovanie vlastného oddelenia R&D alebo kontroly kvality.

Prieskumy trhu

Po bližšej špecifikácii sme pripravení spracovať pre Vás rôzne prieskumy, napr. trhu, produktov, konkurencie alebo zákazníckych preferencií a podobne.

Umiestňovanie nových výrobkov na trh

Voľný pohyb tovarov a služieb v rámci Európskej Únie významne uľahčuje expanziu predaja pre spoločnosti, ktoré vyrábajú produkty spĺňajúce požiadavky Európskych noriem práve na tento trh. Sme pripravení preveriť možnosti umiestnenia Vašeho výrobku na trh EÚ a ak vyhovuje podmienkam, tak aj zabezpečiť certifikáciu. Ak nesplňajú požiadavky, potom sme tu na to, aby sme s Vami spolupracovali na inovácii tohto produktu alebo modifikácii výrobného procesu tak, aby požiadavky splnil. Samozrejme, rozsah použitia našich služieb (R&D; Poradenstvo; Inovácie; Riadenie) je na Vašom rozhodnutí.

Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie!

>