AKÉ CHYBY NÁTEROV SA OPAKUJÚ A AKO IM PREDÍSŤ?

Napísal: Peter Briatka & Jana Briatková Olšová Uverejnené: 16. november 2018 Úvod Nátery sú finálnou povrchovou úpravou veľkého množstva výrobkov. Jedným z účelov ich použitia je estetické stvárnenie. Výrazne ovplyvňujú estetický a celkový dojem osôb z výrobku, konštrukcie alebo stavby pretože svojou farebnosťou a textúrou v kombinácii s tvarom konštrukcie, na ktorej sú nanesené a…

DELAMINÁCIA PANCIEROVÝCH PODLÁH – 2. ČASŤ: SANÁCIA

Napísal: Jana Olšová / Peter Briatka Uverejnené: 06. november 2018 Pancierové podlahy sú spravidla priemyselné podlahy so zvýšenou odolnosťou proti obrusovaniu povrchu. Sú akousi alternatívou k epoxidovým nášľapným vrstvám podláh. Využívajú sa v prevádzkach so zvýšeným mechanickým zaťažením, resp. v prevádzkach citlivých na prašnosť povrchu. Chyby pancierovej vrstvy podlahy nielen zhoršujú plnenie estetickej funkcie podlahy,…