AKÉ CHYBY OMIETOK SA OPAKUJÚ A AKO IM PREDÍSŤ?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 28. jún 2018 Tak ako ľudský organizmus i budovy potrebujú ochranu pred vonkajším prostredím. U ľudí túto funkciu plní koža, u budov sú to omietky. Pri tejto analógii sa zvykneme odvolávať na ľudové pomenovanie vytvárania omietok – kožovanie. Ak má byť ochranná funkcia účinná a trvácna, potom musí byť zabezpečená celistvosť…

PODLAHOVINY

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 11. jún 2018 Pri riešení viacerých sporov alebo pasportizácii viacerých stavieb v ostatných rokoch sme zaznamenali opakujúci sa výskyt niektorých chýb v súvislosti s povlakovými krytinami podláh – podlahovinami. Rozlíšiť môžeme dva základné prejavy – konkávne (odseparovanie) alebo konvexné (vtiahnutie do dutín) deformácie podlahovín. Vždy sa však jednalo len o prejavy…