AKO DIAGNOSTIKOVAŤ ZOSTATKOVÚ ŽIVOTNOSŤ ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 23. január 2017   Existuje viacero dôvodov prečo robiť diagnostiku a odhadovať zostatkovú životnosť konštrukcií. Zvyčajne sú to dôvody ekonomické – plánovanie investícií, odpredaj (alebo dlhodobý prenájom), ale aj technické posúdenie bezpečnosti a schopnosti prenášať špecifické zaťaženia, napríklad konštrukcie vystavenej účinkom požiaru. Je však potrebné poznamenať, že požiarom a diagnostikovaniu ich následkov…