Kontakty na redakciu:

Vydavateľ: Bria Invenia, s.r.o.
Adresa: Poštová 11, 972 26 Nitrianske Rudno
Redaktori: Peter Briatka, Jana Briatková Olšová a kol.
Periodicita: 2x ročne
Jazyk: SK, CZ, EN, FR

Tel: 00421-948-429 981
Tel: 00421-908-701 238
buildustry@briainvenia.sk
ISSN 2454-0382

Vedecko-odborný, recenzovaný časopis Buildustry prináša dvakrát ročne (jún / december) vedecké články, diskusné príspevky a recenzie odborných prác zaoberajúce sa problematikou stavebníctva vrátane riadenia výstavby a manažmentu, priemyslu, stavebných materiálov, technológií a strojného zariadenia.

Buildustry uverejňuje príspevky z oblasti stavebných materiálov, technológií, strojného zariadenia, riadenia výstavby, prieskumov stavebného a realitného trhu, zo všeobecného manažmentu, manažmentu malých a stredných podnikov (najmä pôsobiacich v oblasti výstavby a priemyslu), finančného manažmentu, manažmentu kvality, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, controllingu, strategického manažmentu, inovačného manažmentu a podobne.

Umožňujeme publikovanie vedeckých a odborných prác pre cieľovú skupinu vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov a doktorandov, no umožňuje publikovanie aj odborným pracovníkom z praxe, skúšobných laboratórií, verejnej správy a pod.

buildustry1

Pre čitateľov

buildustry2

Pre autorov

buildustry3

Vedecká rada

buildustry4

Redakčná rada

Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie!

>