ÚDAJE O CESTÁCH A OBJEKTOCH NA NICH

Napísal: Roman Briatka Uverejnené: 23. august 2018 Po predchádzajúcom úspechu podobných príspevkov vám prinášame info o ďalšom užitočnom webe. Pri získavaní vstupných informácií k riešeniu parciálnej časti prieskumu trhu pre jedného nášho zákazníka sme sa dopracovali k webu Cestnej Databanky, spravovanej Slovenskou Správou Ciest (SSC). Pre bežných užívateľov poskytuje zdarma pomerne zaujímavé informácie, prehľady a…

DELAMINÁCIA PANCIEROVÝCH PODLÁH

Napísal: Jana Olšová / Peter Briatka Uverejnené: 08. august 2018 Obr. 1:Ilustračný obrázok – Podlaha s delamináciou vsypu Na úvod všeobecne… Čo je to priemyselná podlaha? Je to podlahová konštrukcia, ktorá je zaťažená rovnomerným zaťažením väčším ako 5 kN/m2 alebo pohyblivým zaťažením dopravnými alebo manipulačnými prostriedkami, ktorých celková hmotnosť je väčšia ako 2 000 kg.…

ÚZEMNÉ PLÁNY?

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 01. august 2018 Čo je územný plán? Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo…