AUDIT KVALITY STAVBY: Z PRAXE

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 29. máj 2017 Dali ste si postaviť alebo zrekonštruovať dom alebo byt? Máte pocit, že aj ak máte stavebný dozor alebo technický dozor investora, stavba má isté rezervy? Vieme, ako ich odhaliť a kryť Vám chrbát pre pokojný spánok v budúcnosti… Hľadali sme defekty stavieb a ich príčiny. Poznáme stavebné materiály,…

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KROS

Napísal: Roman Briatka Uverejnené: 09. máj 2017 Pripravené sú stovky termínov bezplatných školení, konzultácií na počítači a predvedení. Podujatia budú prebiehať od 24. 5. do 1. 6. 2017 v čase od 7:30 do 16:30 vo všetkých pobočkách KROS. Všetky podujatia sú bezplatné. Využite individuálne konzultácie (35 min. na PC), školenia pre používateľov (45 min. formou prezentácie) a predvedenia pre záujemcov o programy (60…

AUDIT KVALITY STAVBY

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 14. máj 2017 Viete z akých materiálov / stavebných výrobkov sa stavia váš nový byt? Viete že kombinácie produktov, nemusia byť (a spravidla nie sú) kompatibilné? Ste si istí, že zhotoviteľ dodržiava všetky relevantné technické normy, technologické postupy a návody na aplikáciu? Veríte im bezhranične? Vážne? V developerských projektoch vystupuje zhotoviteľ (rad subdodávateľov)…

PROFÍK SA STÁLE VZDELÁVA…

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 05. máj 2017 Slovenská komora stavebných inžinierov v súvislosti s naplnením energetických cieľov EU do roku 2020, usporadúva vzdelávacie semináre v rámci projektu IngREeS, ktorý svojim zameraním, prioritou a plánovanými aktivitami nadväzuje na európsku Iniciatívu Build Up Skills (Na Slovensku BUSS = Build Up Skills Slovakia), na ktorej sme nepriamo participovali. Tieto semináre sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie jednotlivcov v oblastiach energetickej certifikácie a využívaní obnoviteľných zdrojov,…