NOVÝ „STAVEBNÝ ZÁKON“ EŠTE MÔŽME ZMENIŤ ?!

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 01. máj 2019 Jedná sa o LP/2019/247 Zákon o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) a LP/2019/246 Zákon o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto právne normy majú zásadný vplyv na: – rozvoj miest a obcí, – zvyšovanie bezpečnosti stavieb, odbornosť, školstvo a vzdelávanie, –…