Stavebnotechnický prieskum – Diagnostika konštrukcií

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 29. júla 2023 Kedy sa stretávame so stavebnotechnickým prieskumom? Na čo je dobrý? Čo je jeho obsahom? Kto je objednávateľom? V tomto článku si zodpovieme všetky tieto otázky. Snáď poskytneme aj dostatok informácii na to, aby ste si sami vedeli zodpovedať prípadné iné otázky. V úvode by…

Skuska nasiakavosti betonu, Betonove kocky

Medzilaboratórne porovnanie – Nasiakavosť betónu

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 02. júla 2023 V apríli tohto roka vstúpila do platnosti revízia normy STN 73 1316, ktorú sme spracovávali. Norma zaviedla isté modifikácie skúšobného postupu. Odstránila nedostatky a niektoré komplikované postupy sa zjednodušili. Časť zámeru sa podarilo presadiť aj vďaka rozborovej úlohe, ktorú sme pre SSC riešili v…