MAPOVÝ KLIENT ZGIBS

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 23. august 2017 Údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, ale aj z hľadiska topografie. Pôvodná webová aplikácia vznikla ako jeden z výsledkov projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZBGIS (operačný program Informatizácia spoločnosti), ktorý sa realizoval…

ZNALECKÝ POSUDOK VYHOTOVENÝ MIMO SÚDNEHO KONANIA

Napísal: Peter Briatka, Marek Ďubek Uverejnené: 15. august 2017 Ako tomu bolo do roku 2016? Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj…

AKO JE TO S BETÓNOVÝMI VOZOVKAMI PARKOVÍSK, PRIEMYSELNÝCH PARKOV A LOGISTICKÝCH CENTIER?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 10. august 2017 Spomínaná norma STN 73 6123 sa v súčasnosti reviduje, no ešte stále je v platnosti. V úvode upravuje, na čo všetko sa vzťahuje. Uvádza sa v nej, že platí na zhotovovanie a skúšanie nevystužených cementobetónových krytov vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, miestnych…