AKO OBSTÁLA EKONOMIKA SLOVENSKA V INOVATÍVNOSTI?

Ako hodnotenie funguje? Rovnakou váhou sa hodnotí 7 aspektov. 1) Intenzita výskumu a vývoja (R&D) – vyjadrená výdavkami v % hrubého domáceho produktu (HDP). 2) Pridaná hodnota vo výrobe (MVA) – vyjadrená v % HDP na obyvateľa. 3) Produktivita vyjadrená v HDP a hrubým národným dôchodkom (HND) v trhových cenách prepočítaným na pracujúce osoby staršie…