Výborná komunikácia, odbornosť a profesionálny prístup pri riešení pasportizácie trhlín v bytovom dome. Zároveň chceme vyzdvihnúť zrozumiteľnosť podávaných informácií v danej problematike. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Z dôvodu citlivosti témy a problematiky si SVB praje ostať v anonymite.