Profesionálny prístup k diagnostike, pasportizácii stavu, určeniu príčiny poruchy a návrhu sanácie. Termín a cena boli dodržané. Navyše, všetky kroky a závery boli osobne odprezentované a vysvetlené.