Boli sme veľmi spokojní najmä s profesionálnym a odborným prístupom či už pri vypracovaní posudkov alebo hľadaní technického riešenia v riešenej problematike.