Kladne hodnotím profesionálny prístup a promptnú komunikáciu pri riešení požiadaviek na tlmočenie a preklady najmä v technickej oblasti.