Rýchla spätná reakcia, utvrdenie v našich pochybnostiach na zhotoviteľa, odhalenie aj iných nedostatkov na stavbe počas auditu kvality stavby (rodinného domu).