Naše laboratórium využilo služby organizácie medzilaboratórneho porovnávania (MLP) prísad do betónu. Pre tieto skúšky nik MLP neorganizoval. Museli sme ich v akreditačnom cykle absolvovať. Bria Invenia nám veľmi pomohla s organizáciou celého priebehu a vyhodnotením PT tak, aby bola zabezpečená jeho nestrannosť a výsledok bol potom akceptovaný pri dohľade SNAS. Ďakujem za odborné rady, pomoc a rýchle vybavenie.