Ďakujem za organizovanie medzilaboratórnych porovnaní skúšok v oblasti stavebných materiálov. Porovnania sú prínosom pre budovanie spoľahlivej kvality skúšobníctva.