Spokojnosť s poskytnutím služieb. Vysvetlenie a následné vykonanie jednotlivých služieb prebehlo korektne a po vzájomnej dohode tak, aby to vyhovovalo obom stranám.