Sme veľmi radi, že sa niekto na Slovensku venuje organizovaniu medzilaboratórnych porovnaní na takej vysokej odbornej a organizačne bezproblémovej úrovni. Oceňujeme tiež aj snahu venovať sa aj nie úplne obvyklým skúšobným metódam. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.