Ako správca bytových domov spolupracujeme so spoločnosťou Bria Invenia dlhodobo a máme iba tie najlepšie skúsenosti. Všetky naše požiadavky pre bytové domy riešia promptne a profesionálne. Zároveň im patrí veľká vďaka za pomoc pri hľadaní a odstránení problémov, ktoré bytové domy trápia. Na záver musím úprimne povedať, že úspešnosť pri riešení problémov je 100%.

Mgr. Oliver Mikšík, MBA.
Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o