Ďakujeme za profesionálny prístup, návrh riešenia a flexibilitu.
Ing. Michal Ľachký
Budimex S.A. organizačná zložka na Slovensku