Oceňujeme odborný prístup, komunikáciu a spoľahlivosť v prípade riešenia diagnostiky dosiek v podzemných garážach ako aj iných konštrukčných prvkov bytových domov v našej správe. Zároveň sa tešíme na budúcu spoluprácu.

Ing. Luben Patorčev

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.