Ako advokátska kancelária oceňujeme rýchlosť a skutočnú odbornosť pri vyhotovení posudku, ktorý predstavoval rozhodujúci dôkaz v súdnom konaní.

JUDr. Milan Žoldoš