Betonáž, Čerstvý betón

Betonáž

čerstvý betón, betonáž

Sekundárna doprava čerstvého betónu mobilným čerpadlom

povrch stropnej dosky, hladenie

Hladený povrch stropnej dosky

Plastické zmrašťovanie, trhliny v strope

Trhliny v stropnej doske z plastického zmrašťovania a nedostatočného ošetrovania

priesak vody, trhliny v strope

Zvýraznenie trhlín vlhkosťou / presakujúcou vodou

trhlina v betóne, poškodený povrch betónu, plastické zmrašťovanie, nadmerné kropenie, skoré kropenie

Trhlina v stropnej železobetónovej doske

Trhlina, podlaha, PU podlaha

Trhlina v PU nášľapnej vrstve podlahy v garážovom dome

Podlaha, garáže, trhlina, trhliny, priamo pojazdná doska

Trhliny v priamo pojazdnej stropnej doske (podlahe) garáží

trhlina, vývrt, trhlina cey celú hrúbku dosky, plastické zmrašťovanie, výstuž

Trhlina cez celú hrúbku stropnej dosky (plastickým zmrašťovaním)

trhlina, strop garáží, novostavba, portlandit

Trhlina a portlandit v stropnej doske podzemných garáží v novostavbe pred jej odovzdaním do užívania

rozšírenie trhliny rezom, spodná plocha dosky

Rozšírenie trhliny s spodnej ploche stropnej dosky

portlandit, zatekanie, stropná doska, garáže

Portlandit zo stropnej dosky garáží a korózne produkty výstuže v mieste napojenia pojazdnej rampy

strop garáží, sanácia, oprava, zatekanie,

Nesprávna oprava zatekania do stropnej dosky garáží

korózia, zatekanie stropu garáží, spriahnutý strop

Stopy korózie trapézového plechu strateného debnenia spriahnutého stropu garáží

škvrny, Ca(OH)2, karoséria, auto,

Škvrny na karosérii auta zo zatekania stropu v garážach

vlhkosť v strope, oceľový prievlak

Vlhkosť v strope garáží s prejavmi v blízkosti prievlaku

trhliny v betóne, stĺp

Prekročená pevnosť betónu