OPAKUJE SA ROK 2008?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 25. október 2017 Dynamika trhu Dynamický vývoj na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku sa postupne spomaľuje. Zaznamenala to Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS). V pravidelnom prieskume, Index realitného zdravia (IRZ), realitné kancelárie ohodnotili obchodovanie na trhu v tohtoročnom máji známkou 2,61. IRZ sa nepatrne zhoršil oproti aprílu, čo potvrdzuje prekvapivý vývoj…

MAPOVÝ KLIENT ZGIBS

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 23. august 2017 Údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, ale aj z hľadiska topografie. Pôvodná webová aplikácia vznikla ako jeden z výsledkov projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZBGIS (operačný program Informatizácia spoločnosti), ktorý sa realizoval…

ZNALECKÝ POSUDOK VYHOTOVENÝ MIMO SÚDNEHO KONANIA

Napísal: Peter Briatka, Marek Ďubek Uverejnené: 15. august 2017 Ako tomu bolo do roku 2016? Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj…

AKO JE TO S BETÓNOVÝMI VOZOVKAMI PARKOVÍSK, PRIEMYSELNÝCH PARKOV A LOGISTICKÝCH CENTIER?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 10. august 2017 Spomínaná norma STN 73 6123 sa v súčasnosti reviduje, no ešte stále je v platnosti. V úvode upravuje, na čo všetko sa vzťahuje. Uvádza sa v nej, že platí na zhotovovanie a skúšanie nevystužených cementobetónových krytov vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, miestnych…

DOTÁCIA NA ZATEPLENIE RODINNÝCH DOMOV

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 17. júl 2017 Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo tretiu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie 8 800 eur. Oproti predošlej výzve sa zvyšuje maximálna podporu zo 6 500 na 8 800 €. Žiadosti…

PASPORTIZÁCIA STAVU NEHNUTEĽNOSTI

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 05. jún 2017 Kedy by ste riešili pasportizáciu stavu nehnuteľnosti? Aj vy máte tú skúsenosť, že až vtedy ak už „tečie do topánok“? Niekedy to stačí, inokedy nie. Ak ste si dali postaviť rodinný domček, zmluvne ste si ošetrili možnosti ukončenia zmluvného vzťahu s Vašim dodávateľom, potom čas nehrá proti Vám.…

AUDIT KVALITY STAVBY: Z PRAXE

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 29. máj 2017 Dali ste si postaviť alebo zrekonštruovať dom alebo byt? Máte pocit, že aj ak máte stavebný dozor alebo technický dozor investora, stavba má isté rezervy? Vieme, ako ich odhaliť a kryť Vám chrbát pre pokojný spánok v budúcnosti… Hľadali sme defekty stavieb a ich príčiny. Poznáme stavebné materiály,…

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KROS

Napísal: Roman Briatka Uverejnené: 09. máj 2017 Pripravené sú stovky termínov bezplatných školení, konzultácií na počítači a predvedení. Podujatia budú prebiehať od 24. 5. do 1. 6. 2017 v čase od 7:30 do 16:30 vo všetkých pobočkách KROS. Všetky podujatia sú bezplatné. Využite individuálne konzultácie (35 min. na PC), školenia pre používateľov (45 min. formou prezentácie) a predvedenia pre záujemcov o programy (60…

AUDIT KVALITY STAVBY

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 14. máj 2017 Viete z akých materiálov / stavebných výrobkov sa stavia váš nový byt? Viete že kombinácie produktov, nemusia byť (a spravidla nie sú) kompatibilné? Ste si istí, že zhotoviteľ dodržiava všetky relevantné technické normy, technologické postupy a návody na aplikáciu? Veríte im bezhranične? Vážne? V developerských projektoch vystupuje zhotoviteľ (rad subdodávateľov)…