AKO JE TO S BETÓNOVÝMI VOZOVKAMI PARKOVÍSK, PRIEMYSELNÝCH PARKOV A LOGISTICKÝCH CENTIER?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 10. august 2017 Spomínaná norma STN 73 6123 sa v súčasnosti reviduje, no ešte stále je v platnosti. V úvode upravuje, na čo všetko sa vzťahuje. Uvádza sa v nej, že platí na zhotovovanie a skúšanie nevystužených cementobetónových krytov vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, miestnych…