AUDIT KVALITY STAVBY: Z PRAXE

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 29. máj 2017 Dali ste si postaviť alebo zrekonštruovať dom alebo byt? Máte pocit, že aj ak máte stavebný dozor alebo technický dozor investora, stavba má isté rezervy? Vieme, ako ich odhaliť a kryť Vám chrbát pre pokojný spánok v budúcnosti… Hľadali sme defekty stavieb a ich príčiny. Poznáme stavebné materiály,…

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KROS

Napísal: Roman Briatka Uverejnené: 09. máj 2017 Pripravené sú stovky termínov bezplatných školení, konzultácií na počítači a predvedení. Podujatia budú prebiehať od 24. 5. do 1. 6. 2017 v čase od 7:30 do 16:30 vo všetkých pobočkách KROS. Všetky podujatia sú bezplatné. Využite individuálne konzultácie (35 min. na PC), školenia pre používateľov (45 min. formou prezentácie) a predvedenia pre záujemcov o programy (60…

AUDIT KVALITY STAVBY

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 14. máj 2017 Viete z akých materiálov / stavebných výrobkov sa stavia váš nový byt? Viete že kombinácie produktov, nemusia byť (a spravidla nie sú) kompatibilné? Ste si istí, že zhotoviteľ dodržiava všetky relevantné technické normy, technologické postupy a návody na aplikáciu? Veríte im bezhranične? Vážne? V developerských projektoch vystupuje zhotoviteľ (rad subdodávateľov)…

PROFÍK SA STÁLE VZDELÁVA…

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 05. máj 2017 Slovenská komora stavebných inžinierov v súvislosti s naplnením energetických cieľov EU do roku 2020, usporadúva vzdelávacie semináre v rámci projektu IngREeS, ktorý svojim zameraním, prioritou a plánovanými aktivitami nadväzuje na európsku Iniciatívu Build Up Skills (Na Slovensku BUSS = Build Up Skills Slovakia), na ktorej sme nepriamo participovali. Tieto semináre sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie jednotlivcov v oblastiach energetickej certifikácie a využívaní obnoviteľných zdrojov,…

KEDY A AKO REKLAMOVAŤ KVALITU KUPOVANEJ NEHNUTEĽNOSTI?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 23. apríl 2017 Vieme, že stavby nie sú dokonalé – počnúc zadaním na spracovanie projektovej dokumentácie a končiac stavebnými prácami. Domnievať sa, že niekde počas výstavby zasiahne „vyššia moc“ a všetko sa na dobré obráti je mierne povedané naivné. Musíme si vystačiť sami. V tomto článku si predstavíme ako postupovať v jednotlivých prípadoch kúpy…

BUILDUSTRY 2/2017

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 19. apríl 2017 Po absolvovaní recenzného posúdenia Vášho odborného alebo vedeckého článku, sme pripravení ho publikovať, a to už v najbližšom vydaní Buildustry, ktoré je plánované na 30.6.2017. Termín redakčnej uzávierky je 30.5.2017. Podrobnejšie informácie vrátane inštrukcií pre autorov a šablóny nájdete tu. Stále rubriky: 0. Editoriál 1. Prehľad noviniek / Stalo sa……

AKO OBSTÁLA EKONOMIKA SLOVENSKA V INOVATÍVNOSTI?

Ako hodnotenie funguje? Rovnakou váhou sa hodnotí 7 aspektov. 1) Intenzita výskumu a vývoja (R&D) – vyjadrená výdavkami v % hrubého domáceho produktu (HDP). 2) Pridaná hodnota vo výrobe (MVA) – vyjadrená v % HDP na obyvateľa. 3) Produktivita vyjadrená v HDP a hrubým národným dôchodkom (HND) v trhových cenách prepočítaným na pracujúce osoby staršie…

JE KÚPA NOVOSTAVBY BEZPEČNÁ?

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 27. február 2017 Klienti sa na nás obracajú aj s požiadavkou na kontrolu kupovanej nehnuteľnosti. Nezriedka sa na nás obrátia i takí, ktorí pôsobia v stavebníctve. Ponúkame „iný uhol pohľadu“. Využívame skúsenosti znaleckej praxe, diagnostiky, skúšobníctva a vyhľadávania chýba a defektov. Bohužiaľ, v prevažnej väčšine developerských projektov (dovoľujeme si odhadnúť 80 %)…

AKO DIAGNOSTIKOVAŤ ZOSTATKOVÚ ŽIVOTNOSŤ ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 23. január 2017   Existuje viacero dôvodov prečo robiť diagnostiku a odhadovať zostatkovú životnosť konštrukcií. Zvyčajne sú to dôvody ekonomické – plánovanie investícií, odpredaj (alebo dlhodobý prenájom), ale aj technické posúdenie bezpečnosti a schopnosti prenášať špecifické zaťaženia, napríklad konštrukcie vystavenej účinkom požiaru. Je však potrebné poznamenať, že požiarom a diagnostikovaniu ich následkov…