AKÉ CHYBY OMIETOK SA OPAKUJÚ A AKO IM PREDÍSŤ?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 28. jún 2018 Tak ako ľudský organizmus i budovy potrebujú ochranu pred vonkajším prostredím. U ľudí túto funkciu plní koža, u budov sú to omietky. Pri tejto analógii sa zvykneme odvolávať na ľudové pomenovanie vytvárania omietok – kožovanie. Ak má byť ochranná funkcia účinná a trvácna, potom musí byť zabezpečená celistvosť…

PODLAHOVINY

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 11. jún 2018 Pri riešení viacerých sporov alebo pasportizácii viacerých stavieb v ostatných rokoch sme zaznamenali opakujúci sa výskyt niektorých chýb v súvislosti s povlakovými krytinami podláh – podlahovinami. Rozlíšiť môžeme dva základné prejavy – konkávne (odseparovanie) alebo konvexné (vtiahnutie do dutín) deformácie podlahovín. Vždy sa však jednalo len o prejavy…

ÚVOD DO RIADENIA INOVÁCIÍ

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 22. apríl 2018 Ak chce akákoľvek firma uspieť, s ohľadom na stav a nasýtenosť trhu, chtiac-nechtiac – inováciám sa nevyhne. Rokmi overené pravidlá a princípy platné v trhovom hospodárstve sa v súčasnosti ešte zvýrazňujú práve v oblasti inovácií, zmien a optimalizácií. V trhovom hospodárstve prežijú len tie firmy, ktoré dokážu prinášať…

OPAKUJE SA ROK 2008?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 25. október 2017 Dynamika trhu Dynamický vývoj na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku sa postupne spomaľuje. Zaznamenala to Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS). V pravidelnom prieskume, Index realitného zdravia (IRZ), realitné kancelárie ohodnotili obchodovanie na trhu v tohtoročnom máji známkou 2,61. IRZ sa nepatrne zhoršil oproti aprílu, čo potvrdzuje prekvapivý vývoj…

MAPOVÝ KLIENT ZGIBS

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 23. august 2017 Údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, ale aj z hľadiska topografie. Pôvodná webová aplikácia vznikla ako jeden z výsledkov projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZBGIS (operačný program Informatizácia spoločnosti), ktorý sa realizoval…

ZNALECKÝ POSUDOK VYHOTOVENÝ MIMO SÚDNEHO KONANIA

Napísal: Peter Briatka, Marek Ďubek Uverejnené: 15. august 2017 Ako tomu bolo do roku 2016? Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj…

AKO JE TO S BETÓNOVÝMI VOZOVKAMI PARKOVÍSK, PRIEMYSELNÝCH PARKOV A LOGISTICKÝCH CENTIER?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 10. august 2017 Spomínaná norma STN 73 6123 sa v súčasnosti reviduje, no ešte stále je v platnosti. V úvode upravuje, na čo všetko sa vzťahuje. Uvádza sa v nej, že platí na zhotovovanie a skúšanie nevystužených cementobetónových krytov vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, miestnych…

DOTÁCIA NA ZATEPLENIE RODINNÝCH DOMOV

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 17. júl 2017 Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo tretiu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie 8 800 eur. Oproti predošlej výzve sa zvyšuje maximálna podporu zo 6 500 na 8 800 €. Žiadosti…

PASPORTIZÁCIA STAVU NEHNUTEĽNOSTI

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 05. jún 2017 Kedy by ste riešili pasportizáciu stavu nehnuteľnosti? Aj vy máte tú skúsenosť, že až vtedy ak už „tečie do topánok“? Niekedy to stačí, inokedy nie. Ak ste si dali postaviť rodinný domček, zmluvne ste si ošetrili možnosti ukončenia zmluvného vzťahu s Vašim dodávateľom, potom čas nehrá proti Vám.…