BUILDUSTRY 3/2018

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 14. december 2018 Ani pred Vianocami sme v redakcii nezaháľali a 14.12.2018 sme vám priniesli nové vydanie časopisu Buildustry. Tentokrát je venované najmä čerstvým a mladým betónom, s ktorými bývajú ťažkosti… Pre rôznorodosť sme číslo obohatili aj článkami o definovaní obstarávaných verejných zákaziek, o preplácaní nevyčerpanej dovolenky, audite budov aj pre…