wdt_ID Vydanie Dátum vydania Hlavná téma Počet strán Na stiahnutie
1 Vydanie 1/2017 17/02/2017 Stavebný trh a veľké zákazky 36 Na stiahnutie
2 Vydanie 2/2017 31/07/2017 Mosty a betónové konštrukcie 55 Na stiahnutie
3 Vydanie 3/2017 30/09/2017 Pozemné stavby 41 Na stiahnutie
4 Vydanie 4/2017 15/12/2017 Budovy a udržateľná výstavba 43 Na stiahnutie
5 Vydanie 1/2018 31/03/2018 Príprava a riadenie stavieb, Inžinierske 45 Na stiahnutie
6 Vydanie 2/2018 30/06/2018 Inžienierske staviteľstvo a očakávaný rast... 46 Na stiahnutie
7 Vydanie 3/2018 14/12/2018 Ako sa správa betón čerstvý a počas tuhnutia... 33 Na stiahnutie
8 Vydanie 1/2019 30/06/2019 Materiály a konštrukcie (najmä) pre inžinierske staviteľstvo 34 Na stiahnutie
13 Vydanie 2/2019 13/12/2019 Pozemné stavby - Inovatívne materiály a technológie 46 Na stiahnutie
14 Vydanie 1/2020 01/07/2020 Pozemné stavby - Hrubá stavba, tepelná technika a inovatívne materiály 58 Na stiahnutie