NÁVRH SANÁCIÍ – AKO JE TO V PRAXI?

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 22. december 2018 Ešte zo školy určite poznáte rôzne „zákony zachovania“. Sú to napríklad zákony zachovania hmotnosti (z chémie); zákon zachovania energie (ktorý sa mne osobne spája s termodynamikou). Už dávno však nie sme v škole. Žijeme a pôsobíme v reálnom svete. Teraz sa stretávame so zákonom zachovania rovnováhy, ako…

BUILDUSTRY 3/2018

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 14. december 2018 Ani pred Vianocami sme v redakcii nezaháľali a 14.12.2018 sme vám priniesli nové vydanie časopisu Buildustry. Tentokrát je venované najmä čerstvým a mladým betónom, s ktorými bývajú ťažkosti… Pre rôznorodosť sme číslo obohatili aj článkami o definovaní obstarávaných verejných zákaziek, o preplácaní nevyčerpanej dovolenky, audite budov aj pre…

AKÉ CHYBY NÁTEROV SA OPAKUJÚ A AKO IM PREDÍSŤ?

Napísal: Peter Briatka & Jana Briatková Olšová Uverejnené: 16. november 2018 Úvod Nátery sú finálnou povrchovou úpravou veľkého množstva výrobkov. Jedným z účelov ich použitia je estetické stvárnenie. Výrazne ovplyvňujú estetický a celkový dojem osôb z výrobku, konštrukcie alebo stavby pretože svojou farebnosťou a textúrou v kombinácii s tvarom konštrukcie, na ktorej sú nanesené a…

DELAMINÁCIA PANCIEROVÝCH PODLÁH – 2. ČASŤ: SANÁCIA

Napísal: Jana Olšová / Peter Briatka Uverejnené: 06. november 2018 Pancierové podlahy sú spravidla priemyselné podlahy so zvýšenou odolnosťou proti obrusovaniu povrchu. Sú akousi alternatívou k epoxidovým nášľapným vrstvám podláh. Využívajú sa v prevádzkach so zvýšeným mechanickým zaťažením, resp. v prevádzkach citlivých na prašnosť povrchu. Chyby pancierovej vrstvy podlahy nielen zhoršujú plnenie estetickej funkcie podlahy,…

AUDIT KVALITY STAVBY – SÚŤAŽ

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 03. september 2018 Vážení čitatelia i občasní / náhodní návštevníci našej stránky, už je tomu viac než rok odkedy sme ukončili súťaž o (prenosný) Voucher na Audit kvality stavby, v tomto prípade bytu. Od tej doby sme sa samozrejme venovali kvalite stavieb, stavebných prác a nehnuteľností ako takých. Okrem expertíz,…

ÚDAJE O CESTÁCH A OBJEKTOCH NA NICH

Napísal: Roman Briatka Uverejnené: 23. august 2018 Po predchádzajúcom úspechu podobných príspevkov vám prinášame info o ďalšom užitočnom webe. Pri získavaní vstupných informácií k riešeniu parciálnej časti prieskumu trhu pre jedného nášho zákazníka sme sa dopracovali k webu Cestnej Databanky, spravovanej Slovenskou Správou Ciest (SSC). Pre bežných užívateľov poskytuje zdarma pomerne zaujímavé informácie, prehľady a…

DELAMINÁCIA PANCIEROVÝCH PODLÁH

Napísal: Jana Olšová / Peter Briatka Uverejnené: 08. august 2018 Obr. 1:Ilustračný obrázok – Podlaha s delamináciou vsypu Na úvod všeobecne… Čo je to priemyselná podlaha? Je to podlahová konštrukcia, ktorá je zaťažená rovnomerným zaťažením väčším ako 5 kN/m2 alebo pohyblivým zaťažením dopravnými alebo manipulačnými prostriedkami, ktorých celková hmotnosť je väčšia ako 2 000 kg.…

ÚZEMNÉ PLÁNY?

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 01. august 2018 Čo je územný plán? Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo…

USMERNENIE VLÁKIEN VO VLÁKNOBETÓNE

Napísal: Peter Briatka a Marek Ďubek Uverejnené: 09. júl 2018 S vláknobetónom pracujeme už asi desať rokov. Ostatné roky sme veľa času venovali riadeniu usmerneniaoceľových vlákien v betóne. Na to, aby sme ho však vedeli usmerňovať, potrebujeme vedieť, ako ho vyhodnotiť. Pracovali sme na niekoľkých projektoch zameraných na hodnotenie orientácie vlákien pre neskoršie riedenie ich…

AKÉ CHYBY OMIETOK SA OPAKUJÚ A AKO IM PREDÍSŤ?

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 28. jún 2018 Tak ako ľudský organizmus i budovy potrebujú ochranu pred vonkajším prostredím. U ľudí túto funkciu plní koža, u budov sú to omietky. Pri tejto analógii sa zvykneme odvolávať na ľudové pomenovanie vytvárania omietok – kožovanie. Ak má byť ochranná funkcia účinná a trvácna, potom musí byť zabezpečená celistvosť…