12. Seminár Sanácie Betónových Konštrukcií

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 10. decembra 2023 V ostatnom období sa stretávame s dopytom po prieskume strešných a ŽB konštrukcií, ktoré majú byť priťažené (napr. solárnymi panelmi) alebo sa prevádzka/účel stavby plánuje adaptovať novému využitiu. Často sa prieskum venuje zisteniu spôsobu vystuženia a stavu výstuže alebo možnostiam sanácie podláh (najmä podzemných garáží). Rozhodli sme…

Na digitálne a inovačné vouchery je k dispozícii 20 miliónov eur

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 31. augusta 2023 Chcete inovovať výrobok / službu? Požiadajme o dotáciu! Ako sme už informovali (tu), sme v databáze riešiteľov vývoja a inovácií vedenom MH SR a vieme Vám pomôcť jednak so žiadosťou, ale aj s riešením. Našich stabilných partnerov a zákazníkov oslovujeme priamo e-mailom s notifikáciou…

Stavebnotechnický prieskum – Diagnostika konštrukcií

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 29. júla 2023 Kedy sa stretávame so stavebnotechnickým prieskumom? Na čo je dobrý? Čo je jeho obsahom? Kto je objednávateľom? V tomto článku si zodpovieme všetky tieto otázky. Snáď poskytneme aj dostatok informácii na to, aby ste si sami vedeli zodpovedať prípadné iné otázky. V úvode by…

Skuska nasiakavosti betonu, Betonove kocky

Medzilaboratórne porovnanie – Nasiakavosť betónu

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 02. júla 2023 V apríli tohto roka vstúpila do platnosti revízia normy STN 73 1316, ktorú sme spracovávali. Norma zaviedla isté modifikácie skúšobného postupu. Odstránila nedostatky a niektoré komplikované postupy sa zjednodušili. Časť zámeru sa podarilo presadiť aj vďaka rozborovej úlohe, ktorú sme pre SSC riešili v…

Meranie vlhkosti podláh

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 20. mája 2023 Meranie vlhkosti podlahy má zmysel ak nechcete nášľapnú vrstvu podlahy meniť krátko po jej aplikácii. To platí najmä pre tie nášľapné vrstvy, ktoré sú citlivé na vodu (tie na báze dreva) alebo na tlak vodnej pary (napr. lepené PVC alebo vinylové podlahoviny). V ostatnom…

Rovinnosť (priemyselnej) podlahy

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 06. mája 2023 Vedeli ste, že rovinnosť podlahy hodnotíme na Slovensku ako celkovú rovinnosť, miestnu rovinnosť a rozdiel výškovej úrovne na hranách kontrakčných celkov? Okrem toho, ak sa jedná o podlahy úzkych uličkách, hodnotia sa podľa STN 74 4505 ešte ďalšie tri aspekty rovinnosti. Aj na tieto témy sme ako…

Partner pre inovácie

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 05. apríla 2023 S radosťou oznamujeme, že dňa 5.4.2023 sme sa stali oprávneným riešiteľom inovácií v programe podpory inovácií MH SR aj prostredníctvom tzv. inovačných voucherov.                 Novinky v tejto oblasti budeme prinášať… Link na databázu riešiteľov Link na inovačný fond

BIM Challenge

BIM Challenge 2021

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 08. apríla 2021   BIM Asociácia Slovensko organizuje už piaty ročník študentskej súťaže v rýchlosti BIM projektovania. Tento ročník sa uskutoční online formou, a to: 24.4.2021 od 9:00 AM – 3:00 PM (UTC +02) Registrácia je možná do 19.4.2021 na: https://bimas.typeform.com/to/wQHcAxlp Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať…

Individuálna uhlíková stopa

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 14. februára 2021 Pri hľadaní informácií o cirkulárnej politike a recyklácii stavebného odpadu sme narazili na kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Zaujala nás. Nie je to nič zo stavebníctva, ale aj tak…   Čo je to uhlíková stopa? Uhlíková stopa je množstvo emisií takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad…