PROFÍK SA STÁLE VZDELÁVA…

Napísal: Jana Olšová Uverejnené: 05. máj 2017 Slovenská komora stavebných inžinierov v súvislosti s naplnením energetických cieľov EU do roku 2020, usporadúva vzdelávacie semináre v rámci projektu IngREeS, ktorý svojim zameraním, prioritou a plánovanými aktivitami nadväzuje na európsku Iniciatívu Build Up Skills (Na Slovensku BUSS = Build Up Skills Slovakia), na ktorej sme nepriamo participovali. Tieto semináre sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie jednotlivcov v oblastiach energetickej certifikácie a využívaní obnoviteľných zdrojov,…