Meranie vlhkosti podláh

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 20. mája 2023 Meranie vlhkosti podlahy má zmysel ak nechcete nášľapnú vrstvu podlahy meniť krátko po jej aplikácii. To platí najmä pre tie nášľapné vrstvy, ktoré sú citlivé na vodu (tie na báze dreva) alebo na tlak vodnej pary (napr. lepené PVC alebo vinylové podlahoviny). V ostatnom…

Rovinnosť (priemyselnej) podlahy

Napísal: Jana Briatková Olšová Uverejnené: 06. mája 2023 Vedeli ste, že rovinnosť podlahy hodnotíme na Slovensku ako celkovú rovinnosť, miestnu rovinnosť a rozdiel výškovej úrovne na hranách kontrakčných celkov? Okrem toho, ak sa jedná o podlahy úzkych uličkách, hodnotia sa podľa STN 74 4505 ešte ďalšie tri aspekty rovinnosti. Aj na tieto témy sme ako…