PODLAHOVINY

Napísal: Peter Briatka Uverejnené: 11. jún 2018 Pri riešení viacerých sporov alebo pasportizácii viacerých stavieb v ostatných rokoch sme zaznamenali opakujúci sa výskyt niektorých chýb v súvislosti s povlakovými krytinami podláh – podlahovinami. Rozlíšiť môžeme dva základné prejavy – konkávne (odseparovanie) alebo konvexné (vtiahnutie do dutín) deformácie podlahovín. Vždy sa však jednalo len o prejavy…