AKÉ CHYBY NÁTEROV SA OPAKUJÚ A AKO IM PREDÍSŤ?

Napísal: Peter Briatka & Jana Briatková Olšová Uverejnené: 16. november 2018 Úvod Nátery sú finálnou povrchovou úpravou veľkého množstva výrobkov. Jedným z účelov ich použitia je estetické stvárnenie. Výrazne ovplyvňujú estetický a celkový dojem osôb z výrobku, konštrukcie alebo stavby pretože svojou farebnosťou a textúrou v kombinácii s tvarom konštrukcie, na ktorej sú nanesené a…