Výborná komunikácia, odbornosť a profesionálny prístup pri riešení pasportizácie trhlín v bytovom dome. Zároveň chceme vyzdvihnúť zrozumiteľnosť podávaných informácií v danej problematike. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Z dôvodu citlivosti témy a problematiky si SVB praje ostať v anonymite.

SVB v Bratislave

Ako správca bytových domov spolupracujeme so spoločnosťou Bria Invenia dlhodobo a máme iba tie najlepšie skúsenosti. Všetky naše požiadavky pre bytové domy riešia promptne a profesionálne. Zároveň im patrí veľká vďaka za pomoc pri hľadaní a odstránení problémov, ktoré bytové domy trápia. Na záver musím úprimne povedať, že úspešnosť pri riešení problémov je 100%.

Mgr. Oliver Mikšík, MBA.
Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o

Ďakujeme za profesionálny prístup, návrh riešenia a flexibilitu.
Ing. Michal Ľachký
Budimex S.A. organizačná zložka na Slovensku

BUDIMEX

Oceňujeme odborný prístup, komunikáciu a spoľahlivosť v prípade riešenia diagnostiky dosiek v podzemných garážach ako aj iných konštrukčných prvkov bytových domov v našej správe. Zároveň sa tešíme na budúcu spoluprácu.

Ing. Luben Patorčev

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.

Ako advokátska kancelária oceňujeme rýchlosť a skutočnú odbornosť pri vyhotovení posudku, ktorý predstavoval rozhodujúci dôkaz v súdnom konaní.

JUDr. Milan Žoldoš

BCH Advokáti Chlipala

Bria Invenia je firma s profesionálnym a promptným prístup. Pri najbližšej príležitosť opäť radi využijeme vaše služby.

Ľubomír SVETLOŠÁK | LS Arch

LS Arch

Oceňujeme spoluprácu s Bria Invenia na profesionálnej úrovni.

Štefan Petras

ENDORFINE, s.r.o.

Excelentná a promptná reakcia a rada na môj problém. Developer okamžite začal riešiť nedostatky, na ktoré som vďaka Bria Invenia poukázal. Ďakujem a určite použijem služby Bria Invenia aj nabudúce.

Matej Gorlický

Sme veľmi radi, že sa niekto na Slovensku venuje organizovaniu medzilaboratórnych porovnaní na takej vysokej odbornej a organizačne bezproblémovej úrovni. Oceňujeme tiež aj snahu venovať sa aj nie úplne obvyklým skúšobným metódam. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.

Ing. Branislav Kubík

Oceňujeme profesionálny a promptný prístup zo strany dodávateľa diela. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdenko Svoboda