Skuska nasiakavosti betonu, Betonove kocky

Medzilaboratórne porovnanie – Nasiakavosť betónu

Napísal: Jana Briatková Olšová & Peter Briatka Uverejnené: 02. júla 2023 V apríli tohto roka vstúpila do platnosti revízia normy STN 73 1316, ktorú sme spracovávali. Norma zaviedla isté modifikácie skúšobného postupu. Odstránila nedostatky a niektoré komplikované postupy sa zjednodušili. Časť zámeru sa podarilo presadiť aj vďaka rozborovej úlohe, ktorú sme pre SSC riešili v…