USMERNENIE VLÁKIEN VO VLÁKNOBETÓNE

Napísal: Peter Briatka a Marek Ďubek Uverejnené: 09. júl 2018 S vláknobetónom pracujeme už asi desať rokov. Ostatné roky sme veľa času venovali riadeniu usmerneniaoceľových vlákien v betóne. Na to, aby sme ho však vedeli usmerňovať, potrebujeme vedieť, ako ho vyhodnotiť. Pracovali sme na niekoľkých projektoch zameraných na hodnotenie orientácie vlákien pre neskoršie riedenie ich…